People
 • HOME
 • People
 • Adjunct Faculty
Adjunct Faculty
 • Qiang Liu
  Qiang Liu

  전공 : 소프트웨어/컴퓨터/인공지능 전분야

  학위 : 박사

  이메일 : Liuq@bipt.edu.cn

 • Yixin Zhao
  Yixin Zhao

  전공 : 소프트웨어/컴퓨터/인공지능 전분야

  학위 : 박사

  이메일 : zhaoyixin@bipt.edu.cn

 • Xue Zhog Wang
  Xue Zhog Wang

  전공 : 소프트웨어/컴퓨터/인공지능 전분야

  학위 : 박사

  이메일 : wangxuezhong@bipt.edu.cn